არქივიდანსხვადასხვა

ჰავაელი საზოგადოებრივი აქტივისტის, პოეტის და ჰავაის დამოუკიდებლობის მოძრაობის ლიდერის ჰაუნანი-კეი ტრასკის მიერ 1997 წელს წარმოთქმული სიტყვა

0