ვიდეო ამბავისხვადასხვა

ბლინკენი მოლაპარაკებებს მხარს დაუჭერს თუ რუსეთი სურვილს გამოხატავს

0